BETA
Půjčka do 24 hodin

Výhodná a rychlá půjčka do 24 hodin je vám plně k dispozici. Požádejte si o ni ještě dnes. Celá půjčka je bez poplatků

Požádat

Epůjčka, epůjčka do 24 hodin, epůjčka online

Podnikáte v oblasti zemědělství, ale současná obhospodařovatelná plocha Vám nestačí k Vaší výdělečné činnosti, kdy potřebujete za účel zisku tuto plochu rozšířit? Půda Vám vynáší, ale pro koupi nové jste se rozhodl pro toto řešení půjčit, nebo strádají Vaše finanční prostředky?

Na současném trhu existuje spoustu společností, které tyto problémy řeší a nabízejí tak svým klientům řešení. Naše společnost je jedna z mnoha, která v tomto oboru se nachází, ale snažíme se vždy nabídnout klientovi produkt, který mu zcela vyhoví.

Jaká je online půjčka od nás

Jaké služby poskytujeme svým klientům? Zpravidla se jedná o půjčky a služby, které pomáhají vyřešit situaci s dluhy. Půjčky poskytujeme bez registru, což znamená, že sice se díváme do registru dlužníků, avšak věcem v něm nedáváme nějakou váhu. Tyto půjčky dáváme svým klientům v rozmezí od 100.000,- Kč do 50.000.000,- Kč, kdy se může jednat jak o spotřebitelskou, tak o podnikatelskou půjčku.

Půjčka pro podnikatele bez poplatků předem

Ve Vašem případě se jedná o podnikatelskou půjčku, při které nehledíme na Vaše příjmy a daňové přiznání. Je potřeba splnit nějakou podmínku, abychom Vám půjčili? Ano, musíte celou půjčku zajistit nemovitostí, kdy nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby. Jako o nemovitost se může jednat o pole, dům, byt, les nebo louku. Z teoretického hlediska se může jednat o vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. V případě nějakých nejasností na výpisu z katastru nemovitostí, právní vady opravíme, nebo je budeme akceptovat.

Výše půjčky je ovlivněna hodnotou nemovitosti, kterou je půjčka ručena. Svým klientům nabízíme půjčky až 80% z ceny nemovitosti. To v praxi znamená, že poskytneme půjčku 1.600.000,- Kč, jestliže vlastníte nemovitost o hodnotě 2.000.000,- Kč. Ke sjednání půjčky dochází na základě Vaší žádosti, kdy ke všemu přistupujeme individuálně. Zdarma Vám posoudíme a nabídneme produkt, který v případě, že jej budete chtít zamítnout, tak neplatíte žádné poplatky navíc. To ani v případě, kdy chcete, abychom Vám žádost vyřídili předem.

Rychlá online půjčka bez poplatků předem

Za jak dlouho můžete peníze očekávat na svém účtu? Naše společnost poskytuje klientům půjčky již do 3 dnů od podání jejich žádosti. Co dělat v případě nějakých dluhů? I s tímto se neváhejte na nás obrátit, poskytujeme okamžité vyplácení exekucí, jednání s exekutorským orgánem s tím, že se snažíme o maximální ponížení dlužné částky. V souvislosti s dluhy posoudíme nevýhodné půjčky a budeme jednat s jejich věřiteli či vymáhací agenturou. Neboť díky dlouholeté praxi a získaným kontaktům se nám daří domluvit lepší podmínky pro zaplacení dlužné částky.

Rychlá online půjčka na vyplacení nevýhodných půjček a exekucí

Bylo by nutné Vaší současnou zadluženou nemovitost prodat, tak Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, která je splatná z prodeje nemovitosti. Jestliže dlužíte u více společností, tak Vám nabídneme všechny tyto půjčky konsolidovat do jedné. Ale pozor musí jednat o půjčky bez zástavy, kdy se pomocí konsolidace dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Dlužné částky máme vyřešeny a půjčky sjednanou, co dělat při problémech se splácením? V těchto situacích upřednostňujeme domluvu s klientem před vymáháním a i tím i zbytečným navyšováním dlužné částky. V mnoha případech nastavujeme tzv. individuální splácení, při kterém splácíte pouze část splátky během určité doby, např. po dobu 1 roku splácíte pouze 1/2 splátky.

Na druhé straně, kdy se Vám podnikání daří a našetřili jste si dostatečnou sumu k tomu, abyste splátku mohl splatit předem, tak tato možnost je u nás reálná s tím, že uspoříte budoucí úroky.

Rychlá online půjčka bez problémů

Naše společnost se na trhu orientuje na nemovitosti a jejich financování, tudíž v případě problémů neváhejte nás kontaktovat. Hlavní naší prioritou je spokojenost našich klientů, kdy se snažíme Vám poskytnout co nejvýhodnější řešení a vyjít tak ze zlé finanční situace.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.epujckado24hodin.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.